2. května – Úřad práce

 • Dovednost řízení vlastní kariéry v kontextu doby.
 • Aktuální stav v době „po-covidové“.
 • Aktuální výzvy, proměna.

3. května – Vysoké školy

 • Kariérové poradenství vysokých škol – strach studentů z první práce
 • Kariérové poradenství pro absolventy středních škol
 • Volba a změna povolání pro dospělé
 • Využití sociálních medií v kariérovém poradenství
 • Využití sebehodnotících nástrojů
 • Využití e-portfolia
 • Youtube videa – o dovednostech řízení kariéry
 • Rozvoj dovednosti řízení kariéry

4. května – Dospělí

 • Jak rámec řízení kariéry využít v praxi poradce, instituce.
 • Jak rozvíjet povědomí lidí, klientů o dovednostech řízení kariéry.
 • Jaké jsou příčiny selhávání na cestě kariérového rozhodování v této nejisté době.
 • KP v období nejistoty, změn.
 • Na co se zaměřit v rozvoji dovedností řízení kariéry u různých CS, také u běženců, u lidí vstupujících na TP, absolventů.
 • Na čem teď nejvíc záleží při výběru zaměstnanců, jaké hodnoty firmy sledují.    
 • Nové trendy v KP obecně.
 • Novinky, zahraniční know-how, metody práce poradců
 • Online nástroje pro sebehodnocení.
 • Poradenství VŠ, OSVČ, pro metodiky
 • Postupy/metody práce                                                                                
 • Praktické nástroje pro diagnostiku
 • Praktické využití rámce dovedností při řízení kariéry dospělých.                                      
 • Propojení kariérového poradenství na školách, Úřadu práce a poskytovaného soukromými subjekty.
 • Společenství poradců
 • Využití her (gamifikace) při rozvoji dovedností řízení kariéry?
 • Využití koučinku a jiných inovativních metod při řízení kariéry.

5. května – Základní a střední školy

 • Konkrétní nápady a metody rozvoje dovednosti řízení kariéry pro studenty na gymnáziu – ať již v kariérovém vzdělávání, tak i kariérovém poradenství
 • Jak u studentů rozvíjet schopnost rozhodování, sebeprezentace a jak přiblížit gymnazistům trh práce
 • Jak se dovednosti řízení kariéry promítají do kurikulí vzdělávání.

6. května – Metodici a výzkumní pracovníci

 • Další profesní rozvoj samotných kariérových poradců.
 • Jak hledat pozitiva na setkávání s nejistotou při přemýšlení nad dalším vývojem kariéry apod.
 • Jak na kariérové poradenství v mobilitách (aktivity pro studenty, portfolia, témata k diskuzím atd.)
 • Jak pracovat s komplexitou světa v plánování a řízení kariéry.
 • Jak se mohu dále odborně rozvíjet jako kariérový poradce.
 • Kariérové poradenství v mobilitách.
 • Systémy CMS a jak je jednoduše a srozumitelně prezentovat publiku tak, aby nebyly jako strašáci, ale naopak byly snadno přístupné.
 • Trendy v kariérovém poradenství (Green Guidance atd.)
 • Využití sociálních sítí v kariérovém poradenství.