Bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika je metoda poradenské práce behem níž je prováděno různými technikami komplexní zhodnocení schopností a možností klienta vzhledem k jeho perspektivnímu uplatnění na trhu práce.

Máte-li zájem o problematiku bilanční diagnostiky informujte se na stránkách projektu OP LZZ, který se touto problematikou systémově zabývá.

http://www.nvf.cz/bilancni-diagnostika

Jedním z cílů projektu bylo založení asociace poskytovatelů bilanční diagnostiky. Tento cíl byl splněn - více informací na http://www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz .

Nové stránky o bilanční diagnostice

Už jste navštívili nový web o bilanční diagnostice http://bilancni-diagnostika.webnode.cz/?