Úvodní stránka

POZVÁNKA NEJEN PRO PODNIKATELE

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze pořádá

dne 1. června 2017 od 9:00 do 16:00

konferenci

Česká republika v příštích dvaceti letech - vize a cesta k jejímu naplnění


Konference se koná se v nových prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze.

Více informací naleznete na http://konference.vaseprofese.cz/about/

Původní výstup projektu Informační a poradenský systém pro další profesní vzdělávání Vaseprofese.cz je funkční na 

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys

Tuto stránku nyní spravuje Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., které se podílelo na realizaci projektu Informační a poradenský systém pro další profesní vzdělávání - více informací na www.nvf.cz.