Původní informace o projektu ESF Informační a poradenský systém pro další profesní vzdělávání – IPSYS (Vašeprofese.cz) naleznete … ZDE

Tyto stránky jsou určeny k prezentaci výstupů projektu ERASMUS+ projektu CAREERS AROUND ME: Innovative technology in career guidance (dále jen CAREERS). Nejedná se o oficiální stránky tohoto projektu.

Oficiální stránky projektu CAREERS: careersproject.eu.

V rámci projektu CAREERS byly zpracovány různě zaměřené studie týkající se dovedností řízení kariéry (CMS, career management skills), a z těchto podkladů byl sestaven nový rámec těchto dovedností, který je ke stažení v růžovém poli.

Rámec dovedností řízení kariéry

Česká verze ke stažení … ZDE

Anglická verze ke stažení … ZDE

Přehledová studie o kariérovém e-poradenství a online nástrojích

Česká verze ke stažení … ZDE

Anglická verze ke stažení … ZDE

Evropský CAREERS týden, 2. – 6. května 2022

V prvním květnovém týdnu Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu realizovalo sérii pěti workshopů k problematice dovedností řízení kariéry a kariérového poradenství.

Diskutovali jsme různé aspekty dovedností řízení kariéry a nového rámce dovedností řízení kariéry, který byl vytvořen CAREERS projektovým partnerstvím. V druhé části jsme se věnovali specifikům použití tohoto rámce v různých situacích kariérového poradenství.

2. května 2022 Workshop pro kariérové poradce a metodiky Úřadu práce ČR

3. května 2022 Workshop pro kariérové poradce vysokých škol

4. května 2022 Workshop pro kariérové poradce dospělých (OSVČ)

5. května 2022 Workshop pro kariérové poradce základních a středních škol

6. května 2022 Workshop pro ostatní metodiky a výzkumné pracovníky zabývající se kariérovým poradenstvím

Výstupy z workshopů

Prezentace v ppt ke stažení … ZDE

Kariérové portfolio projektu CompCert ke stažení … ZDE

Pomůcka k rámci dovedností řízení kariéry

Česká verze v pdf ke stažení … ZDE

Česká verze v MS Word ke stažení … ZDE

Link na zpětnovazební dotazník k aktivitám projektu … ZDE

.


Další odkazy


Tuto stránku spravuje Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. – více informací na www.nvf.cz; Ing. Zuzana Freibergová